ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
EIT2024 (2)

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 102 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 640
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 706
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 665
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 634
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 476
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 942
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 511
O8 Q&A เขียนโดย Super User 431
O9 Social Network เขียนโดย Super User 402
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 407
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 382
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 369
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 452
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 380
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 376
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 5377
O17 E–Service เขียนโดย Super User 969
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 389
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 386
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 398
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 421
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 385
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 12757
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 375
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 363
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 10010
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 370
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 370
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 385
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 377
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 388
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 398
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 374
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 379
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 1638
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 405
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 376
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 377
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 417
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 383
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 384
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 1918