ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 595
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 658
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 616
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 585
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 403
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 895
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 458
O8 Q&A เขียนโดย Super User 371
O9 Social Network เขียนโดย Super User 356
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 358
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 334
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 326
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 397
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 333
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 319
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 5321
O17 E–Service เขียนโดย Super User 914
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 333
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 327
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 348
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 366
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 331
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 12702
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 328
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 311
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 9968
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 323
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 321
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 335
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 322
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 332
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 351
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 322
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 329
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 1585
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 354
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 329
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 328
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 364
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 333
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 339
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 1871