ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 97 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 85
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 129
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 98
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 99
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 97
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 101
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 156
O8 Q&A เขียนโดย Super User 84
O9 Social Network เขียนโดย Super User 93
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 103
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 72
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 76
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 86
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 72
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 78
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 86
O17 E–Service เขียนโดย Super User 77
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 97
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 79
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 71
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 104
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 81
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 80
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 94
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 83
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 69
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 70
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 82
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 72
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 84
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 71
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 71
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 104
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 74
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 75
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 87
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 80
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 80
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 67
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 106
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 90
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 88
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 91