ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 460
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 527
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 480
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 464
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 272
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 271
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 333
O8 Q&A เขียนโดย Super User 237
O9 Social Network เขียนโดย Super User 223
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 222
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 207
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 198
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 269
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 187
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 195
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 213
O17 E–Service เขียนโดย Super User 216
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 213
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 204
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 188
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 234
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 209
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 217
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 201
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 189
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 202
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 195
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 192
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 205
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 190
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 196
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 220
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 194
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 204
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 211
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 201
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 204
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 190
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 235
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 214
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 216
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 246