ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

ข้อมูลนักเรียน

รายละเอียด

 

สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
    ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ชั้น   จำนวนนักเรียน   
 ชาย  หญิง  รวม
 ม.1/1  16 15   31
 ม.1/2  15 16  31
 ม.1/3  26  6  32
 ม.1  57  37  94
 ม.2/1  9   28   37
 ม.2/2  23  8  31
 ม.2  32  36  68
 ม.3/1  9  22  31
 ม.3/2  15 16   31
 ม.3/3  18 13   31
 ม.3  42  51  93
 ม.4/1  2 31   33
 ม.4/2  17 15   32
 ม.4  19  46  65
 ม.5/1  6  15
 ม.5/2  14  21
 ม.5  20  16  36
 ม.6/1  4  17  21
 ม.6/2  15  12  27
 ม.6  19  29  48

กราฟแสดง

ข้อมูลจากงานทะเบียน นางมณี ขิระนะ 23 ก.พ. 64

   

สาระความรู้