ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 884
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 827
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 439
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 488
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 612
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 521
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 548
O8 Q&A เขียนโดย Super User 3029
O9 Social Network เขียนโดย Super User 589
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 625
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 644
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 682
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 510
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 456
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 439
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 442
O17 E–Service เขียนโดย Super User 459
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 466
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 368
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 392
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 367
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 532
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 474
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 587
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 413
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 488
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 494
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 493
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 507
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 439
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 597
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 380
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 571
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 585
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 575
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 556
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 426
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 535
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 443
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 594
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 513
   

สาระความรู้