ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1403
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 1274
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 852
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 836
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 848
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 714
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 716
O8 Q&A เขียนโดย Super User 3642
O9 Social Network เขียนโดย Super User 727
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 784
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 777
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 811
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 637
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 586
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 589
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 570
O17 E–Service เขียนโดย Super User 606
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 615
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 499
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 522
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 495
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 660
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 599
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 725
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 548
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 638
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 630
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 624
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 632
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 559
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 722
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 513
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 703
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 731
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 717
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 683
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 561
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 1142
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 608
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 748
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 642
   

สาระความรู้