ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1893
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 1406
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 984
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 955
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 8758
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 842
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 850
O8 Q&A เขียนโดย Super User 3849
O9 Social Network เขียนโดย Super User 860
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 916
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 910
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 942
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 1500
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 710
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 722
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 696
O17 E–Service เขียนโดย Super User 740
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 748
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 625
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 649
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 616
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 795
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 727
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 851
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 686
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 767
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 757
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 753
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 754
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 688
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 853
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 642
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 831
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 853
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 846
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 815
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 691
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 13132
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 737
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 26743
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 766
   

สาระความรู้