ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางประพิณมาศ ศรีผุย

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.โภชนาการและอาหาร

นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.โภชนาการชุมชน

นางนันทิยา ศุภราชโยธิน

ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป