ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางประพิณมาศ ศรีผุย

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.โภชนาการและอาหาร

นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.โภชนาการชุมชน

นางนันทิยา ศุภราชโยธิน

ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป