ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเยาวลัคน์ หลิมเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ