ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเยาวลัคน์ หลิมเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ