ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 83 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกฤษณะ จาดเนือง

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา