ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดาราวรรณ เปรมปรีดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นายภานุพงษ์ พุ่มพัด

ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา 

นางสาวเบญจวรรณ หมีนิ่ม

ครูผู้ช่วย
ค.บ.สังคมศึกษา