ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ ทัดเที่ยง

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา

นายสุกฤษฎิ์ ฤกษ์สว่าง

ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.เคมี-ชีววิทยา

นายทวิช น้อยดี

ครูชำนาญการ
ค.บ.ช่างอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์)
ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นายจิรนันท์ แสงวิชัย

ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา