ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 87 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
ผู้บริหารสถานศึกษา
 

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กศ.ม.บริหารการศึกษา