ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมณี ขิระนะ

ครูชำนาญการพิเศษ
วูฒิการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุญลอย สมบุญมี

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ

ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวอาทิตยา จักกาวี

ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)