ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมณี ขิระนะ

ครูชำนาญการพิเศษ
วูฒิการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุญลอย สมบุญมี

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ

ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวอาทิตยา จักกาวี

ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)